Novetats

Darrers elements modificats o afegits al OCW
Pràctica 2. Simulació

En aquesta pràctica aprendrem a fer servir una eina de simulació de circuits electrònics: QUCS (Quite Universal Circuit Simulator)

Bibliografia

Bibliografia de referència de l'assignatura de Dispositius Programables.

Pràctica 1. Morse

Generant i detectant senyals Morse. En aquesta pràctica generarem un senyal en codi Morse i estudiarem alguns dels passos necessaris per rebre i descodificar aquest tipus de senyals.

Credencials UPC

Com identificar-se com a usuari dels serveis informàtics UPC, com saber la contrassenya, com canviar la contrassenya.

Pràctica 6

Condicionament del senyal d'un sensor de temperatura

Pràctica 2

Shift registers and resistors deliver multiphase sine waves

Pràctica 4

El comparador amb histèresi: construcció d'una alarma