Mètodes especials

Objectiu

L'objectiu d'aquest capítol és treballar les classes d'objectes i, específicament, els mètodes especials.

Temari

  1. Mètodes especials

Referències

Principals

  • Jeffrey Elkner, Allen B. Downey, and Chris Meyers, How to think like a computer scientist, 2nd edition, chapter 15

Complementàries

És interessant que feu una llegida a aquest article de la wikipèdia, en que es parla del concepte de sobrecàrrega pels operadors: