Teoria de Circuits (TCIR)

Codi d'assignatura 330221
Quadrimestre Q2
Crèdits 6
Departament DiPSE
Professor coordinador Rosa Giralt
Canal RSS RSS

Descripció

En aquest curs es presenten els fonaments de la Teoria de Circuits per tal d'aplicar-los a l'anàlisi de circuits resistius. Des de ben aviat es treballa amb amplificadors operacionals, la qual cosa permet realitzar interessants aplicacions al laboratori. El curs també contempla l'anàlisi, en el domini temporal, de circuits de primer ordre. Progressivament s'introdueixen problemes elementals de disseny. Durant les primeres sessions de laboratori s'afegeix circuiteria analògica als mateixos dispositius digitals utilitzats a Introducció als Sistemes Digitals, per la qual cosa és recomanable haver cursat prèviament aquesta assignatura.

Competències

  1. Capacitat d'analitzar circuits resistius amb amplificadors operacionals i de primer ordre en el domini temporal.
  2. Capacitat d'enfrontar-se al disseny de circuits elementals en general i en concret de condicionament de senyal.
  3. Coneixement del funcionament dels instruments bàsics del laboratori.
  4. Treball en equip, mitjançant un projecte que contempla la integració de coneixements de tres assignatures del mateix quadrimestre.
  5. Comunicació eficaç oral i escrita.
  6. Aprenentatge autònom.
darrera modificació 02/05/2022 09:40