Sistemes Operatius (SO)

Codi d'assignatura 330234
Quadrimestre Q5
Crèdits 6
Departament EMIT
Professor coordinador Ilker Demirkol
Canal RSS RSS

Descripció

L'assignatura té com a objectiu presentar els sistemes operatius emfatitzant la visió de capa de serveis de cara a crear aplicacions. Això no obstant, també es presenten els elements essencials de l'estructura d'un sistema operatiu i els conceptes i tècniques més importants que s'utilitzen. L'assignatura està estructurada en tres grans blocs: l'ús de la shell com a interfície del S.O., l'organització d'un S.O. i els principals blocs que el constitueixen i la programació d'aplicacions sobre l'API del S.O.

Competències

L'assignatura contribueix a les següents competències:

  • La capacitat d'analitzar, dissenyar i mantenir aplicacions informàtiques així com el coneixement dels principis i eines de l'enginyeria del software i la seva aplicació.
  • El coneixement i la capacitat d'usar les eines i l'instrumentació existents per a l'anàlisi, el disseny, el desenvolupament i la verificació de sistemes electrònics, informàtics i de comunicacions.
  • La capacitat per a desenvolupar les activitats pròpies del grau considerant els estàndarts, reglaments i normes reguladores corresponents.
  • El coneixement de l'estructura i de les funcions dels sistemes operatius i la capacitat d'usar els seus serveis per a resoldre problemes.
  • Capacitat per a desenvolupar les activitats pròpies del grau considerant els estàndards, reglaments i normes reguladores corresponents.
  • Treball en equip.
  • Ús solvent dels recursos d'informació.
  • Aprenentatge autònom.
darrera modificació 19/07/2020 11:25