Tecnologies Complementàries 2 (TC2)

Codi d'assignatura 330223
Quadrimestre Q3
Crèdits 6
Departament EMIT
Professor coordinador Sebastià Vila
Canal RSS RSS

Descripció

Seguint la línia de l'assignatura de Tecnologies Complementàries 1, aquesta assignatura té per objectiu el d'educar en una visió àmplia i professional de la tecnologia. Els tallers impartits al llarg d'aquest curs aniran encaminats a aportar coneixements d'enginyeria complementaris a l'eix principal del grau.

Competències

L'assignatura contribueix a les següents competències:

  • Coneixements d’aspectes bàsics de tecnologies complementaries en l’àmbit TIC amb l’objectiu d’adquirir una perspectiva àmplia de la tecnologia aplicada a l’enginyeria.
  • L'adquisició d'un conjunt d'habilitats relacionades amb l'aprofitament d'activitats formatives diferents a les habituals en l'àmbit docent: conferències, seminaris i workshop.
  • El treball de les següents competències transversal:  comunicació eficaç oral i escrita, treball en equip, ús solvent de recursos d'informació, emprenaduria i innovació, i compromís social.
darrera modificació 04/11/2022 10:09