Novetats

Darrers elements modificats o afegits al OCW
Pràctica 1

Shift registers and resistors deliver multiphase sine waves

numeric_std.vhd

La llibreria IEEE numeric_std. Útil per mirar els tipus sobre els que operen els operadors aritmètics. Per exemple, l'operador suma: function "+" (L, R: UNSIGNED) return UNSIGNED; ... function "+" (L: SIGNED; R: INTEGER) return SIGNED;

Apunts de PBN

Apunts de PBN del 21 de maig de 2020. Considereu-los «work in progress».

Camps escalars (funcions) de dues variables

Activitats relacionades amb la determinació de dominis de funcions de dues variables i de les seves corbes de nivell, derivació parcial de funcions, treball amb les propietats del vector gradient i determinació de punts singulars i del seu caràcter mitjançant la matriu Hessiana.

Funcions de dues variables

Definició de funció escalar de dues variables, corbes de nivell, derivades parcials, vector gradient, derivades direccionals, pla tangent, recta normal, màxims i mínims, punts de sella, matriu hessiana, criteris per a determinar el caràcter dels punts singulars.