Novetats

Darrers elements modificats o afegits al OCW
Bibliografia

Bibliografia de referència de l'assignatura de Dispositius Programables.

Pràctica 1. Morse

Generant i detectant senyals Morse. En aquesta pràctica generarem un senyal en codi Morse i estudiarem alguns dels passos necessaris per rebre i descodificar aquest tipus de senyals.

Pràctica 1

Sessió introductòria i descriptiva tant de les eines que es faran servir com del kit Arduino

Credencials UPC

Com identificar-se com a usuari dels serveis informàtics UPC, com saber la contrassenya, com canviar la contrassenya.

Pràctica 6

Condicionament del senyal d'un sensor de temperatura

Pràctica 2

Shift registers and resistors deliver multiphase sine waves

Pràctica 4

El comparador amb histèresi: construcció d'una alarma