Tecnologies Complementàries 1 (TC1)

Codi d'assignatura 330218
Quadrimestre Q2
Crèdits 6
Departament DiPSE
Professor coordinador Rosa Giralt
Canal RSS RSS

Descripció

Aquesta assignatura té per objectiu el d’educar en una visió àmplia i professional de la tecnologia. Per aquest motiu s’han plantejat com una col·lecció d’activitats disjuntes encara que coordinades. Aquestes activitats tenen com objectiu aportar una visió de certs temes puntuals però, el que és més important, han d’ajudar a comprendre l’abast de la tecnologia i establir relacions entre l’ àmbit TIC i altres camps del saber. El format en que s’imparteix l’assignatura no segueix els esquemes habituals, per treballar els diferents temes s’usen recursos com: cursos monogràfics, seminaris, tallers, conferències i visites a empreses.

Competències

  1. L'adquisició d'un conjunt de coneixements col·laterals que no formen part del perfil de la titulació però que actuen com un complement formatiu que ajuda a l'estudiant a tenir una perspectiva més àmplia de la tecnologia.
  2. L'adquisició d'un conjunt d'habilitats relacionades amb l'aprofitament d'activitats formatives diferents a les habituals en l'àmbit docent: conferències, tallers i seminaris.
  3. El treball de les següents competències transversal: emprenaduría i innovació, sostenibilitat i compromís social, comunicació eficaç oral i escrita, treball en equip, i l'ús solvent de recursos d'informació.
darrera modificació 15/02/2021 08:25