Novetats

Darrers elements modificats o afegits al OCW
Exploració dels grafs i arbres

Pràctica relacionada amb camins, cicles, grafs eulerians, grafs hamiltonians, concepte d'arbre, arbres generadors, arbres ponderats i algorisme d'obtenció d'arbres generadors minimals

Primeres propietats dels grafs

Pràctica amb les propietats bàsiques dels grafs: grau dels vèrtexs, principi de les mans encaixades, grafs regulars, matriu d'adjacència d'un graf ...

Pràctica 7. Filtering

A Bandpass Filter to Remove Noise from a Morse Signal. In this lab session we will build a bandpass filter to remove noise from a Morse coded signal.

Pràctica 6. Ultrasound Communication

In this lab session we will set up an ultrasound communication channel. We will see the effect of proper impedance matching on the achievable communication range.

Pràctica 5. Negative Resistance Oscillator

Sine wave generation with a LC circuit. In this lab session we will build an oscillator compensating the losses of a real LC circuit with an active circuit that exhibits negative resistance. This approach may be used to generate signals up to the GHz range.

Pràctica 4. Circuit Dynamics

In this lab session we are going to investigate the dynamic behavior of linear circuits. Specifically, we will investigate an active second order circuit that exhibits different responses depending on a circuit parameter.

Tutorial de Prolog

Apunts, exercicis i referències del tutorial sobre el llenguatge de programació Prolog

Pràctica 3. Boost Converter

In this lab session we are going to implement the circuit we simulated on our last session. We will be able to generate a DC voltage several times higher than the voltage given by our power supply.

Fonaments Matemàtics per a les TIC (FMT) Fonaments Matemàtics per a les TIC (FMT)

L'objectiu d'aquesta assignatura consisteix en oferir a l'estudiant eines matemàtiques aptes per a la descripció de situacions reals que es puguin modelitzar mitjançant un nombre finit o infinit d'objectes aïllats, es a dir, s'introduiran conceptes i tècniques de l'anomenada Matemàtica Discreta, com ara conjunts, relacions, mètodes combinatoris, fonaments sobre Àlgebres de Boole, primeres nocions sobre grafs i dígrafs i una introducció a l'Aritmètica. A la vegada, l'objectiu de fons de l'assignatura consistiria en l'aprofundiment en el raonament lògic, el foment de l'esperit crític i la consolidació del mètode científic com a rutina de treball.

Congruències

Nombres congruents, classes d'equivalència, operacions entre classes, resolució de congruències, funció d'Euler i Teorema d'Euler, criteris de divisibilitat.

Operacions

Pràctica amb nombres combinatoris, binomi de Newton, operacions i descomposició de permutacions

Equacions diofàntiques

L'equació lineal. Una equació en diferència de quadrats. L'equació pitagòrica: ternes pitagòriques primitives.

Nombres primers

Nombres primers: Teorema fonamental de l'Aritmètica. Mínim comú múltiple. Obtenció de divisors enters.

Fonaments d'Àlgebres de Boole

Propietats generals. Àlgebra de Boole binària: funcions, formes canòniques, mapes de Karnaugh, simplificació per Quine-McCluskey.