Circuits i Sistemes de Radiofreqüència (CSR)

Codi d'assignatura 330230
Quadrimestre Q4
Crèdits 6
Departament EMIT
Professor coordinador F. Xavier Moncunill
Canal RSS RSS

Descripció

En aquesta assignatura es presenten les bases que sustenten els sistemes per a la transmissió d'informació a distància mitjançant radiofreqüència. Això abasta des del coneixement dels principals fenòmens que apareixen en circuits de paràmetres distribuïts fins a l'anàlisi i el disseny de circuits i sistemes de radiofreqüència de complexitat moderada. Alhora, es presenten els principals elements que intervenen en un sistema de comunicació per radiofreqüència, incloent aspectes d'antenes i propagació electromagnètica. També es presente les bases dels sistemes de comunicació òptica, tant guiats com en l'espai lliure.

Competències

 1. La comprensió i el domini dels conceptes bàsics de sistemes lineals, la teoria de circuits, els dispositius electrònics i
  fotònics i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
 2. La capacitat d'analitzar i resoldre els problemes de interferències i compatibilitat electromagnètica.
 3. El coneixement dels principis i les tècniques que permeten la transmissió de senyals a distància.
 4. La capacitat d'especificar, analitzar, dissenyar i avaluar circuits i sistemes de comunicacions així com el
  coneixement dels principis i subsistemes que intervenen als sistemes de comunicacions mitjançant senyal de ràdio i
  òptics.
 5. El coneixement i la capacitat d'emprar les eines i la instrumentació existents per a l'anàlisi, el disseny, el
  desenvolupament i la verificació de sistemes electrònics, informàtics i de comunicacions.
 6. La capacitat per desenvolupar les activitats pròpies del grau tenint en compte els estàndards, reglaments i normes
  reguladores corresponents.
darrera modificació 13/02/2017 21:35