Programació a Baix Nivell (PBN)

Codi d'assignatura 330228
Quadrimestre Q4
Crèdits 6
Departament EMIT
Professor coordinador Sebastià Vila-Marta
Canal RSS RSS

Descripció

Aquesta assignatura té com a principal objectiu aprendre a desenvolupar programari que controla un dispositiu hardware usant el llenguatge de programació C i la seva cadena d'eines associades. Això inclou aprendre un ampli espectre de detalls que inclouen l'accés als dispositius hardware, l'ús d'interrupcions o el treball amb perifèrics. La línia argumental de l'assignatura ofereix una visió que s'integra convenientment en els principis i mètodes de la programació i emfatitza els esquemes i les arquitectures de programari més convenients en aquests tipus de sistemes. L'assignatura també col·labora al coneixement de les eines habituals en aquest context de treball així com les maneres de treure'n profit.

Competències

L'assignatura col·labora a assolir les següents competències:

  1. El coneixement i la capacitat d'aplicar els procediments algorítmics fonamentals a la resolució de problemes usant llenguatges d'alt i baix nivell.
  2. La capacitat d'analitzar, dissenyar i mantenir aplicacions informàtiques i el coneixement dels principis i les eines de l'enginyeria del programari i la seva aplicació.
  3. El coneixement i la capacitat d'usar les eines i la instrumentació existent per a l'anàlisi, el disseny, el desenvolupament i la verificació de sistemes electrònics, informàtics i de comunicacions.
  4. La capacitat per a desenvolupar les activitats pròpies del grau considerant els estàndards, reglaments i normes reguladores que corresponen.
  5. La capacitat per analitzar, dissenyar, implementar, seleccionar i usar sistemes de tractament de dades, control i automatització en temps real, especialment en sistemes encastats.
darrera modificació 15/02/2024 08:53