Sistemes Automàtics i Robòtica (SAR)

Codi d'assignatura
Quadrimestre Q7
Crèdits 6
Departament DiPSE
Professor coordinador Teresa Escobet
Canal RSS RSS

Descripció

En aquesta assignatura es presenten els conceptes que cal tenir en compte per desenvolupar sistemes automatitztats i robotitzats.

Competències

L'assignatura contribueix a les següents competències:

  1. Coneixement dels fonaments i aplicacions dels circuïts electrònics de potència.
  2. El coneixement dels principis principals i aplicacions dels sistemes sensoritzats i d’actuació.
  3. El coneixement i la capacitat d’usar les eines i instrumentació existents per a l’anàlisi, el disseny, el desenvolupament i la verificació de sistemes electrònics, informàtics i de comunicació.
  4. Capacitat per modelar i simular sistemes de l’àmbit del grau i aplicar els resultats a la resolució de problemes de l’àmbit.
  5. Capacitat per comprendre i utilitzar la teoria de la realimentació i els sistemes electrònics de control.
  6. La capacitat per utilitzar, analitzar, dissenyar i implementar sistemes de tractament de dades, control i automatització en temps real, especialment en sistemes encastats.
  7. La capacitat per dissenyar, comprendre i utilitzar sistemes concebuts per realitzar una determinada tasca en funció dels estímuls captats en el seu entorn, incloent sistemes robotitzats.
  8. Ús solvent de recursos d'informació
  9. Aprenentatge autònom
darrera modificació 16/09/2013 07:24