Informàtica-iTIC (INF)

Codi d'assignatura 330214
Quadrimestre Q1
Crèdits 6
Departament EMIT
Professor coordinador Marta I. Tarrés-Puertas
Canal RSS RSS

Descripció

Aquesta assignatura té com a principal objectiu introduir a l'estudiant en el món de la programació d'una manera intuïtiva i pràctica. S'usa Python com a llenguatge de programació i GNU/Linux com a entorn de treball. No s'assumeixen coneixements previs. L'assignatura té una forta component pràctica i requereix una dosi important de treball autònom.

Competències

  1. Coneixements fonamentals sobre la utilització i la programació d'ordinadors.
  2. Sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació a l'enginyeria.
  3. Ús solvent dels recursos d'informació.
  4. Aprenentatge autònom.
darrera modificació 02/02/2017 09:52