Matemàtiques Avançades per a l'Enginyeria (MAE)

Codi d'assignatura 330222
Quadrimestre Q3
Crèdits 6
Departament Matemàtica Aplicada III
Professor coordinador Margarita Domènech Blàzquez
Canal RSS RSS

Descripció

En aquesta assignatura es tracta de familiaritzar a l'alumne amb els temes relacionats amb les equacions diferencials, sèries de Fourier i les transformades integrals: Laplace i Fourier.

darrera modificació 03/09/2012 10:00