Informació Transversal

Informació transversal, útil per a diverses assignatures. Serveis informàtics, aplicacions, etc.
Serveis informàtics

Informació sobre els serveis informàtics a que tens accés com a estudiant.

Eines informàtiques

Informació genèrica sobre trucs, instal·lació i altres recursos informàtics