Novetats

Darrers elements modificats o afegits al OCW
Sistemes Electrònics de Control (SEC) Sistemes Electrònics de Control (SEC)

L'assignatura té com a objectius els de conèixer els principis dels sistemes realimentats, des de les dues besants sistemes continus i sistemes mostrejats. En ella s'introduiran els conceptes de models de comportament, diagrames de bloc, estabilitat, error en estat permanent, resposta transitòria, controlabilitat, ..., amb l'objectiu final de dissenyar estratègies de control que permetin al sistema garantir unes determinades especificacions de funcionament.

ASI.Pràctica 2

Implementació d'un xat simple amb Sockets. Combinació de netcat, Python i C.