Empresa (EMP)

Codi d'assignatura 330225
Quadrimestre Q3
Crèdits 6
Departament OE
Professor coordinador Marc Bernadich
Canal RSS RSS

Descripció

Aquesta assignatura té com a finalitat apropar els/les estudiants del Grau d'ITIC als conceptes empresarials més fonamentals. El curs és un intinerari per les diferents temàtiques del món de l'empresa: estratègia, màrqueting, recursos humans, operacions, finances, entre d'altres. Des d'una visió emminentment pràctica, es busca que els/les participants desenvolupin a més, habilitats d'emprenedoria, mitjançant la realització d'un Pla d'Empresa.

darrera modificació 03/04/2012 10:45