Dispositius Programables (DP)

Codi d'assignatura 330224
Quadrimestre Q3
Crèdits 6
Departament EMIT
Professor coordinador Paco del Águila
Canal RSS RSS

Descripció

L'objectiu d'aquesta assignatura és presentar l'estructura de computadors simples com són els microcontroladors. Es mostraran diferents arquitectures fent èmfasi en els dispositius AVR d'Atmel. Aquests dispositius seran el punt de referencia de l'assignatura i en el que es basaran les pràctiques. Es presentarà el llenguatge assemblador com mecanisme per programar aquests dispositius, així com diferents aspectes associats com són els modes d'adreçament, les interrupcions, els perifèrics, ...

Competències

  • Reconèixer, entendre i diferenciar entre diferents microcontroladors comercials
  • Dissenyar sistemes basats en microcontroladors
  • Aprenentatge autònom
  • Coneixement d'una tercera llengua
darrera modificació 11/09/2023 15:19