Introducció al Laboratori

Objectius

Aquesta sessió de laboratori, que cal impartir-la durant la primera setmana de curs, està pensada per aprofitar els laboratoris quan encara no s'han posat en marxa les sessions de de teoria. La idea es intriduïr a l'estudiantat en l'entorn de laboratori i el sistema operatiu principalment.

Temari

  • El sistema informàtic de la EPSEM: centre de càlcul, aules informàtiques, professors.
  • El serveis mancomunats de la UPC: correu i intranet.
  • Recursos disponibles: Aules d'accés restringit i obert, comptes d'usuari, espai de disc garantit, servei de backups, xarxa de comunicacions, accés remot al disc via ssh, accés wifi.
  • Arrencada i reinstal·lació del sistema a les aules. Accés al compte personal. Ús bàsic de la interfície gràfica de linux. Ús de dispositius externs (pen).
  • Ús de la interfície de shell. Comandes bàsiques (cat, more, rm, cp, mv, mkdir, rmdir, cd, ls,...). Accés al pen des de la shell. Foreground/background.
  • (si hi ha temps) L'editor de textos emacs.

Referències