Divisió entera

Divisibilitat entera. Algorisme de la divisió entera. Màxim comú divisor: algorisme d'Euclides.