Combinatòria

Pràctiques relatives a tècniques de comptar: variacions, permutacions, combinacions, principi de distribució de Dirichlet ...