Novetats

Darrers elements modificats o afegits al OCW
numeric_std.vhd

La llibreria IEEE numeric_std. Útil per mirar els tipus sobre els que operen els operadors aritmètics. Per exemple, l'operador suma: function "+" (L, R: UNSIGNED) return UNSIGNED; ... function "+" (L: SIGNED; R: INTEGER) return SIGNED;

Apunts de PBN

Apunts de PBN del 21 de maig de 2020. Considereu-los «work in progress».

Camps escalars (funcions) de dues variables

Activitats relacionades amb la determinació de dominis de funcions de dues variables i de les seves corbes de nivell, derivació parcial de funcions, treball amb les propietats del vector gradient i determinació de punts singulars i del seu caràcter mitjançant la matriu Hessiana.

Funcions de dues variables

Definició de funció escalar de dues variables, corbes de nivell, derivades parcials, vector gradient, derivades direccionals, pla tangent, recta normal, màxims i mínims, punts de sella, matriu hessiana, criteris per a determinar el caràcter dels punts singulars.

Exploració dels grafs i arbres

Pràctica relacionada amb camins, cicles, grafs eulerians, grafs hamiltonians, concepte d'arbre, arbres generadors, arbres ponderats i algorisme d'obtenció d'arbres generadors minimals

Primeres propietats dels grafs

Pràctica amb les propietats bàsiques dels grafs: grau dels vèrtexs, principi de les mans encaixades, grafs regulars, matriu d'adjacència d'un graf ...

Pràctica 7. Filtering

A Bandpass Filter to Remove Noise from a Morse Signal. In this lab session we will build a bandpass filter to remove noise from a Morse coded signal.

Pràctica 6. Ultrasound Communication

In this lab session we will set up an ultrasound communication channel. We will see the effect of proper impedance matching on the achievable communication range.