Novetats

Darrers elements modificats o afegits al OCW
Enginyeria de Sistemes (ES) Enginyeria de Sistemes (ES)

En aquesta assignatura es presenten els conceptes que cal tenir en compte en implementar un sistema, entès com un conjunt format per elements individuals més o menys complexos que interactuen entre sí per oferir una determinada funcionalitat.

Aplicacions i Serveis a Internet (ASI) Aplicacions i Serveis a Internet (ASI)

Aquesta assignatura té per objectiu donar a conèixer els principals serveis de xarxa a Internet, així com poder dissenyar nous serveis. Entre els principals serveis, es presentarà el DNS, el correu electrònic, el servei Web, etc. Per disposar de prou flexibilitat i comoditat en el moment de treballar en la instal·lació i configuració dels diferents serveis, s'utilitzarà la virtualització tant de xarxa com de màquines. També es tractaran aspectes relatius a la seguretat, tant el l'apartat d'autentificació i xifrat. Es presentaran mecanismes de clau pública i simètrica aplicats en serveis com el correu i la web. Per últim es presentarà algunes nocions sobre la gestió de xarxes.

Sistemes Analògics (SA)

Es presenten en aquesta assignatura els components, dispositius i els circuits d'aplicació utilitzats en electrònica analògica. El contingut no es exhaustiu, però cobrirà les necessitats de coneixement més fonamentals.

Projectes

Assignatura de Gestió i Orientació de Projectes

Circuits

Assignatures de Teoria de Circuits (Q2) i Circuits i Sistemes Lineals (Q3)