Novetats

Darrers elements modificats o afegits al OCW
Pràctica 6

Oscil·lador d'ona quadrada. Un circuit per generar el clock.

Pràctica 5

Condicionament de senyals. Condicionament de la sortida analogica d'un sensor de temperatura

Pràctica 4

El mesclador d’àudio. Alimentació asimètrica i node de referència virtual

Pràctica 3

El Comparador amb histèresi. Construcció d'un detector d'interrupció de llum. L'LDR.

PBN. Pràctica 5

Control semafòric d'una cruïlla implementat en base a interrupcions.

Empresa (EMP) Empresa (EMP)

Aquesta assignatura té com a finalitat apropar els/les estudiants del Grau d'ITIC als conceptes empresarials més fonamentals. El curs és un intinerari per les diferents temàtiques del món de l'empresa: estratègia, màrqueting, recursos humans, operacions, finances, entre d'altres. Des d'una visió emminentment pràctica, es busca que els/les participants desenvolupin a més, habilitats d'emprenedoria, mitjançant la realització d'un Pla d'Empresa.

Pràctica 1

Shift registers and resistors deliver multiphase sine waves