Esteu aquí: Inici Assignatures Programació Concurrent i en Temps Real Erlang: Exemples area_server3.erl

area_server3.erl

area_server3.erl — Erlang source code, 469 bytes

Continguts del fitxer

-module(area_server3).
-export([loop/0, rpc/2]).

rpc(Pid, Peticio) ->
	Pid ! {self(), Peticio},
	receive
		{Pid, Resposta} ->
			%Fig=element(1,Peticio),
			io:format("L'�rea del ~p �s de ~p.~n", [element(1,Peticio),Resposta])
	end.loop() ->
	receive
		{From, {rectangle, X, Y}} -> From ! {self(), X * Y}, loop();
		{From, {cercle, R}} -> From ! {self(), 3.14159 * R * R}, loop();
		{From, Other} -> From ! {self(), {error,Other}}, loop()
	end.