Esteu aquí: Inici Assignatures Programació Concurrent i en Temps Real Erlang: Exemples area_server_final.erl

area_server_final.erl

area_server_final.erl — Erlang source code, 523 bytes

Continguts del fitxer

-module(area_server_final). 
-export([start/0, area/2]). 

start() -> spawn(fun loop/0).

area(Pid, What) ->
  rpc(Pid, What).

rpc(Pid, Request) ->
  Pid ! {self(), Request},
  receive
	{Pid, Response} ->
	  Response
  end.


loop() ->
  receive
	{From, {rectangle, Width, Ht}} -> 
	  From ! {self(), Width * Ht},
	  loop();
	{From, {circle, R}} -> 
	  From ! {self(), 3.14159 * R * R},
	  loop();
	{From, Other} ->
	  From ! {self(), {error,Other}},
	  loop()
  end.