Introducció als Sistemes Digitals (ISD)

Codi d'assignatura 330215
Quadrimestre Q1
Crèdits 6
Departament EMIT
Professor coordinador Jordi Bonet i Dalmau
Canal RSS RSS

Descripció

Aquesta assignatura té per objectiu presentar els fonaments dels sistemes digitals. Es presenten les bases i els principis de la lògica combinacional i seqüencial i es procedeix a dissenyar circuits digitals senzills que incorporen ambdos àmbits. No s'assumeixen coneixements previs de la matèria.

Competències

  1. Capacitat d'especificar, analitzar, dissenyar, avaluar i documentar circuits digitals senzills, tant seqüencials com combinacionals.
  2. Conèixer alternatives d'implementació, des de circuits integrats estàndard fins a primeres nocions de dispositius programables.
  3. Princips d'ús d'eines d'especificació, síntesi i verificació de circuits digitals.
  4. El coneixement i la capacitat d'emprar eines i instrumentació específica per a l'anàlisi, el disseny, el desenvolupament i la verificació de circuits digitals.
  5. Coneixements d'anglès tècnic.
darrera modificació 06/06/2023 11:26