Microelectrònica (ME)

Codi d'assignatura
Quadrimestre Q7
Crèdits 6
Departament DiPSE
Professor coordinador Xavi Moncunill
Canal RSS RSS

Descripció

En aquesta assignatura es donaran a conèixer les principals tècniques de disseny, fabricació, i test de circuits microelectrònics. L'alumne / a adquirirà nocions bàsiques sobre la fabricació i els principis de funcionament dels principals dispositius i blocs que formen part dels circuits integrats. Al final del quadrimestre, l'alumne / a estarà capacitat / da per dissenyar circuits integrats digitals i analògics senzills, des del nivell d'esquema fins a la disposició monolítica (layout).

darrera modificació 11/11/2013 11:45