Aplicacions i Serveis a Internet (ASI)

Codi d'assignatura
Quadrimestre Q6
Crèdits 6
Departament DiPSE
Professor coordinador Francisco del Águila
Canal RSS RSS

Descripció

Aquesta assignatura té per objectiu donar a conèixer els principals serveis de xarxa a Internet, així com poder dissenyar nous serveis. Entre els principals serveis, es presentarà el DNS, el correu electrònic, el servei Web, etc. Per disposar de prou flexibilitat i comoditat en el moment de treballar en la instal·lació i configuració dels diferents serveis, s'utilitzarà la virtualització tant de xarxa com de màquines. També es tractaran aspectes relatius a la seguretat, tant el l'apartat d'autentificació i xifrat. Es presentaran mecanismes de clau pública i simètrica aplicats en serveis com el correu i la web. Per últim es presentarà algunes nocions sobre la gestió de xarxes.

Competències

  • Conèixer i aplicar els serveis oferts per una xarxa d'ordinadors i en particular en Internet
  • Dissenyar i gestionar serveis de xarxa, així com les eines de programari utilitzades en xarxes de comunicacions.
  • Treball individual i en equip amb exposició col·lectiva, així com recerca d'informació
darrera modificació 11/02/2013 15:48