Estadística (EST)

Codi d'assignatura 330217
Quadrimestre Q2
Crèdits 6
Departament Matemàtica Aplicada
Professor coordinador Josep Rubió Massegú
Canal RSS RSS

Descripció

Aquesta assignatura té com a objectiu introduir a l'alumne en les eines fonamentals de l'estadística, com ara estadística descriptiva, probabilitats, variables aleatòries, tests d'hipòtesis i intervals de confiança. També es familiaritza a l'alumne amb un programa informàtic d'estadística.

darrera modificació 07/09/2012 08:39