Sistemes Digitals (SD)

Codi d'assignatura 330220
Quadrimestre Q2
Crèdits 6
Departament EMIT
Professor coordinador Jordi Bonet
Canal RSS RSS

Descripció

"Sistemes Digitals" és la continuació natural de l'assignatura d' "Introducció als sistemes digitals". Des del vessant del maquinari programable (FPGAs, CPLDs) s'aprofundeix en la definició i comprensió del control digital a través del llenguatge de descripció VHDL. El cos central de l’assignatura es planteja com una sèrie de mini projectes, de dispositius reals, que s’hauran de controlar des d’un dispositiu FPGA.

Competències

  • La capacitat d’especificar, analitzar, dissenyar, avaluar i documentar circuits digitals, tant seqüencials com combinacionals, així com les seves alternatives d’implementació, incloent dispositius CPLD i FPGA.
  • La capacitat d’emprar les eines i els llenguatges d’especificació, síntesi i verificació de circuits digitals.
  • El coneixement i la capacitat d’emprar les eines i la instrumentació existents per a l’anàlisi, el disseny, el desenvolupament i la verificació de sistemes electrònics, informàtics i de comunicacions.
darrera modificació 20/02/2020 08:08