Esteu aquí: Inici Assignatures Programació Concurrent i en Temps Real Erlang: Exemples area_server1.erl

area_server1.erl

area_server1.erl — Erlang source code, 329 bytes

Continguts del fitxer

-module ( area_server1 ).
-export ([loop/0]).

loop () -> receive
		{From, {cercle, R}} ->
			From! 3.1415926 * R * R,
			loop ();
		{From, {quadrat, R}} ->
			From! R * R,
			loop ();
		{From, {rectangle, X, Y}} ->
			From! X * Y,
			loop ();
		{From, Other} ->
			From ! {self(), {error,Other}},
			loop()
	end.