Entorn de treball

Quines són les eines de referència?

Com a bon professional de l'enginyeria us cal dominar les eines de l'ofici. A continuació hi trobareu les eines de referència de la titulació. El domini d'aquestes eines és una competència transversal que s'adquireix en diverses assignatures. Aquestes eines les trobareu a les aules informàtiques de l'escola i, a més, us cal instal·lar-les al vostre ordinador personal.

Eines

Sistema Operatiu

GNU/Linux en les distribucions Debian o Ubuntu

Editor de text

Gnu Emacs

Podeu trobar com treure'n molt profit en diversos manuals i tutorials, per exemple a Emacs: The Best Python Editor?

Sistema d'edició de documents

LaTeX

Plantilla per al TFG

Control de versions i gestió de projectes

Subversion i OpenProject

Per al treball acadèmic i per a les pràctiques curriculars, l'escola ofereix l'Escriny.

Serveis TIC UPC

Documentació dels serveis TIC UPC

Wifi UPC

Eduroam

Connexió remota a la carpeta personal EPSEM

En el navegador de fitxers, connecteu al servidor sftp://lasequia.upc.es/nom.usuari

[vegeu secció Unitat xarxa lasequia]