Xarxes de Comunicacions (XCOM)

Codi d'assignatura
Quadrimestre Q5
Crèdits 6
Departament EMIT
Professor coordinador Francisco del Águila
Canal RSS RSS

Descripció

L'objectiu d'aquesta assignatura és es donar a conèixer les funcionalitats necessàries que intervenen en una xarxa d'ordinadors. Aquestes funcionalitats queden estructurades en diferents nivells o capes donant lloc als protocols de comunicacions. El model d'arquitectura de comunicacions de referència és el d'Internet. En primer lloc es mostren els protocols necessaris per establir enllaços punt a punt. En segon lloc es presenten els medis compartits on l'exemple més rellevant és Ethernet. A continuació es presenta al interconnexió de nodes o xarxes per donar lloc a la necessitat de l'encaminament. Per finalitzar es presenten les funcionalitats de nivells superiors.

Competències

  • Conèixer l'arquitectura de comunicacions i l'estructura per nivells de les diferents funcions de comunicació en xarxes d'ordinadors
  • Dissenyar i gestionar xarxes de comunicacions i els seus protocols
  • Conèixer les principals eines de programari utilitzades en xarxes de comunicacions
  • Incrementar la seva capacitat de realitzar treballs individuals i en equip
darrera modificació 14/09/2023 06:48