Interfícies d'Usuari (IU)

Codi d'assignatura 330244
Quadrimestre Q8
Crèdits 6
Departament EMIT
Professor coordinador Aleix Llusà Serra
Canal RSS RSS

Descripció

Aquesta assignatura té per objectiu el disseny d'interfícies d'usuari. Com a fonament teòric s'estudia la usabilitat per a poder dissenyar interfícies d'usuari les funcionalitats de les quals siguin utilitzades sense problemes pels usuaris. Per a la vessant pràctica, s'implementen interfícies d'usuari mitjançant tecnologies web incloent aplicacions mòbils.

Competències

  • Conèixer l'arquitectura del les interfícies d'usuari.
  • Conèixer els fonaments teòrics que envolten les interfícies d'usuari.
  • Conèixer el concepte d'usabilitat aprofundir en el disseny d'interfícies d'usuari eficients, segures i accessibles.
  • Capacitat per dissenyar i implementar interfícies d'usuari per a múltiples dispositius mòbils mitjançant aplicacions híbrides.
  • Capacitat per dissenyar i implementar interfícies d'usuari web a través dels llenguatges web HTML, CSS i JS.
  • Capacitat per dissenyar i implementar back-ends amb serveis per als front-end d'interfícies d'usuari. Capacitat per connectar els front-end a API externes.
  • Desenvolupar habilitats per escollir l'arquitectura i les tecnologies addients en la modelització d'interfícies d'usuari.

Coneixements previs

darrera modificació 26/06/2023 17:35