Bases de Dades (BD)

Codi d'assignatura 330247
Quadrimestre Q7
Crèdits 6
Departament EMIT
Professor coordinador Marta I. Tarrés-Puertas
Canal RSS RSS

Descripció

Aquesta assignatura és una introducció als sistemes de gestió de bases de dades i, específicament, al model relacional. L'assignatura inclou una aproximació a l'arquitectura dels SGBD, el model relacional, l'ús d'SQL, i la gestió de la concurrència entre d'altres.

Competències

  1. Conèixer l'arquitectura dels sistemes de gestió de bases de dades.
  2. Conèixer els fonaments del model de dades relacional.
  3. Conèixer la teoria de la normalització i aprofundir en el disseny de qualitat de bases de dades relacionals.
  4. Capacitat per dissenyar i implementar de bases de dades relacionals. Aplicació de restriccions d'integritat al disseny d'un sistema i implementació basat en un sistema de gestió de bases de dades.
  5. Capacitat per definir i manipular bases de dades usant el llenguatge SQL.
  6. Conèixer el concepte de transacció i les seves implicacions.
  7. Conèixer alguns dels darrers avenços en bases de dades.
  8. Ús solvent dels recursos d'informació.
  9. Aprenentatge autònom.
  10. Treball en equip.
darrera modificació 17/02/2021 20:57