iTIC OpenCourseWare

El dipòsit de material docent de l'Enginyeria de Sistemes TIC - EPSEM - UPC.

Un OpenCourseWare (OCW) és un site web en que es diposita de forma pública el material docent de les assignatures d'una titulació. Els OCW: