Servei Wifi a la UPC

Com connectar-se al servei wifi. Quina funcionalitat té. Des d'on puc connectar-me.

Eduroam

Com a estudiants teniu accés a Eduroam, el servei wifi de la UPC. La UPC està integrada a la xarxa Eduroam. Eduroam és una xarxa d'abast mundial d'Universitats i altres institucions acadèmiques que comparteixen una mateixa xarxa wifi. L'objectiu d'Eduroam és que els seus usuaris puguin accedir a la xarxa wifi des de qualsevol d'aquestes institucions. Com a usuaris d'Eduroam podeu accedir a Internet des de qualsevol lloc de l'EPSEM però també des de qualsevol altre escola de la UPC, però també de la Universitat de Barcelona, la Universitat de Sevilla o d'aquestes institucions espanyoles i europees.

Configuració de la wifi

Les dades per configurar l'accés a Eduroam des de la UPC són les següents:

SSID eduroam
Seguretat WPA / WPA Enterprise
Autenticació TLS per túnel
Identitat anònima anonymous@upc.edu
Autenticació interna PAP
Nom d'usuari (el vostre segons les credencials UPC)
Contrassenya (La vostra segons les credencials UPC)

Fixeu-vos que el vostre username a Eduroam és el vostre segons les credencials UPC seguit del sufix "@upc.edu". Per exemple, si el vostre username UPC és "antonia.font", el vostre username a eduroam és "antonia.font@upc.edu". La vosta contrassenya és la mateixa que la de les vostres credencials UPC.