Snippets LaTeX

El que teniu aquí és una col·lecció de paquets i classes LaTeX que són d'ús comú entre el professorat del grau de Sistemes TIC i que contenen utilitats d'interès general. Entre altres hi ha:

  • Els logos actuals d'UPC
  • Format per exàmens i pràctiques
  • Format per acords dels òrgans de govern
  • Paper amb capçalera UPC

El tarfile conté un README que dóna pistes de com instal·lar els paquets i com trobar  documentació i exemples. Baixeu-vos-el, mireu el README i seguiu les seves instruccions.