Novetats

Darrers elements modificats o afegits al OCW
Descripció d'Arduino TIC Shield (color negre)

Com és físicament i com utilitzar la placa Arduino TIC Shield. El jack d'àudio té incorporat un filtre pas alt de 1r ordre amb suma de contínua de 2.5V i va a l'entrada A0 del convertidor AD. El filtre PWM té una freqüència de tall de 15Hz.

Descripció d'Arduino TIC Shield V21 (color verd)

Com és físicament i com utilitzar la placa Arduino TIC Shield V21. El jack d'àudio té incorporat un filtre pas alt de 1r ordre amb suma de contínua de 2.5V i va a l'entrada A0 del convertidor AD. El filtre PWM té una freqüència de tall de 15Hz.