1. Introducció

Transparències del tema introductori. Associades al llibre "Computer Networking" 6ed. de J. F. Kurose i K. W. Ross.