Novetats

Darrers elements modificats o afegits al OCW
Pràctica 1

Sessió introductòria i descriptiva tant de les eines que es faran servir, com del kit Arduino

Tecnologies Complementàries 2 (TC2) Tecnologies Complementàries 2 (TC2)

Seguint la línia de l'assignatura de Tecnologies Complementàries 1, aquesta assignatura té per objectiu el d'educar en una visió àmplia i professional de la tecnologia. Els tallers impartits al llarg d'aquest curs aniran encaminats a aportar coneixements d'enginyeria complementaris a l'eix principal del grau.