Novetats

Darrers elements modificats o afegits al OCW
Recurs Argumenta

Enllaç a un recurs on hi ha molta informació sobre comunicació oral i escrita.

Bases de Dades (BD) Bases de Dades (BD)

Aquesta assignatura és una introducció als sistemes de gestió de bases de dades i, específicament, al model relacional. L'assignatura inclou una aproximació a l'arquitectura dels SGBD, el model relacional, l'ús d'SQL, i la gestió de la concurrència entre d'altres.

Calendari

Calendari Curs Aplicacions i Serveis a Internet

Tecnologies Complementàries 1 (TC1) Tecnologies Complementàries 1 (TC1)

Aquesta assignatura té per objectiu el d’educar en una visió àmplia i professional de la tecnologia. Per aquest motiu s’han plantejat com una col·lecció d’activitats disjuntes encara que coordinades. Aquestes activitats tenen com objectiu aportar una visió de certs temes puntuals però, el que és més important, han d’ajudar a comprendre l’abast de la tecnologia i establir relacions entre l’ àmbit TIC i altres camps del saber. El format en que s’imparteix l’assignatura no segueix els esquemes habituals, per treballar els diferents temes s’usen recursos com: cursos monogràfics, seminaris, tallers, conferències i visites a empreses.

Tecnologia de la Programació (TECPRO) Tecnologia de la Programació (TECPRO)

Aquesta assignatura presenta el paradigma de la orientació a objectes, aprofundeix en les tècniques de «testing» i fa una introducció a la problemàtica i les eines de control de versions. Aborda la recursivitat, el disseny recursiu i alguns esquemes de programació recursius. Finalment, amb el suport d'algunes nocions de complexitat computacional, presenta les estructures de dades més habituals i el seu ús en la solució de problemes.