Pràctica 2 (Ampliació)

Ampliació i reestructuració guiada de la pràctica 2