2b. Protocol fiable

Transparències sobre la implementació d'un protocol fiable. Associades al llibre "Computer Networking" 6ed. de J. F. Kurose i K. W. Ross.