Novetats

Darrers elements modificats o afegits al OCW
Format LaTeX pel TFE v7.1

Tarfile amb la documentació, la classe LaTeX i les plantilles per a escriure la memòria del TFE v7.1

Sistemes Electrònics de Control (SEC) Sistemes Electrònics de Control (SEC)

L'assignatura té com a objectius els de conèixer els principis dels sistemes realimentats, des de les dues besants sistemes continus i sistemes mostrejats. En ella s'introduiran els conceptes de models de comportament, diagrames de bloc, estabilitat, error en estat permanent, resposta transitòria, controlabilitat, ..., amb l'objectiu final de dissenyar estratègies de control que permetin al sistema garantir unes determinades especificacions de funcionament.