Bibliografia

Bibliografia sobre Microelectrònica

BÀSICA

Fundamentos de diseño microelectrónico.

Castañer, L.; Jiménez, V.; Bardés, D.

Barcelona, Edicions UPC, 2002. ISBN: 84-8301-613-3.

Disponible en línia a:

https://upcommons.upc.edu/handle/2099.3/36783

 

Circuitos y dispositivos electrónicos. Fundamentos de electrónica.

Prat, Ll.; Bragós, R.; Chávez, J. A.; Fernández, M.; Jiménez, V.; Madrenas, J.; Navarro, E.; Salazar, J.

6a ed. Barcelona, Edicions UPC, 1999. ISBN: 84-8301-291-X

Disponible en línia a:

https://upcommons.upc.edu/handle/2099.3/36340

 

Dispositius electrònics i fotònics. Fonaments.

Prat, Ll.; Calderer, J.

2a ed. Barcelona, Edicions UPC, 2006. ISBN: 84-8301-855-1

Disponible en línia a:

https://upcommons.upc.edu/handle/2099.3/36595

 

CMOS circuit design, layout, and simulation.

Baker, R.J.

3rd ed. Hoboken, New Jersey, IEEE Press, 2010. ISBN 9780470881323.

 

COMPLEMENTÀRIA

Diseño de circuitos y sistemas integrados.

Rubio, A.; Altet, J.; Aragonés, X.; González, J. L.; Mateo, D.; Moll, F.

Barcelona, Edicions UPC, 2003. ISBN: 84-8301-564-1

Disponible en línia a:

https://upcommons.upc.edu/handle/2099.3/36521

 

Diseño digital: una perspectiva VLSI-CMOS.

Alcubilla, R.; Bardés, D.; Pons, J.;

2a ed. Barcelona, Edicions UPC, 1996. ISBN: 84-7653-570-8

Disponible en línia a:

https://upcommons.upc.edu/handle/2099.3/36169