Novetats

Darrers elements modificats o afegits al OCW
Interfícies d'Usuari (IU) Interfícies d'Usuari (IU)

Aquesta assignatura té per objectiu el disseny d'interfícies d'usuari. Com a fonament teòric s'estudia la usabilitat per a poder dissenyar interfícies d'usuari les funcionalitats de les quals siguin utilitzades sense problemes pels usuaris. Per a la vessant pràctica, s'implementen interfícies d'usuari mitjançant tecnologies web incloent aplicacions mòbils.

iTIC OpenCourseWare

El dipòsit de material docent de l'Enginyeria de Sistemes TIC - EPSEM - UPC.

sporta.erl

Ull. Observeu el comentari que hi ha a la línia 75 de codi

P5

Enunciat de la pràctica 5