Novetats

Darrers elements modificats o afegits al OCW
wxenv

Mòdul d'inicialització del sistema de widgets wx

Proxy

Programa pont entre un origen i un destí

P1

Enunciat de la pràctica 1