Novetats

Darrers elements modificats o afegits al OCW
ASI.Pràctica 2

Implementació d'un xat simple amb Sockets. Combinació de netcat, Python i C.

SystemD

Gestió de serveis amb SystemD

Programació a Baix Nivell (PBN) Programació a Baix Nivell (PBN)

Aquesta assignatura té com a principal objectiu aprendre a desenvolupar programari que controla un dispositiu hardware usant el llenguatge de programació C i la seva cadena d'eines associades. Això inclou aprendre un ampli espectre de detalls que inclouen l'accés als dispositius hardware, l'ús d'interrupcions o el treball amb perifèrics. La línia argumental de l'assignatura ofereix una visió que s'integra convenientment en els principis i mètodes de la programació i emfatitza els esquemes i les arquitectures de programari més convenients en aquests tipus de sistemes. L'assignatura també col·labora al coneixement de les eines habituals en aquest context de treball així com les maneres de treure'n profit.