Presentació de l'assignatura

Per saber què es farà a l'assignatura, com es farà i com s'avaluarà.