Novetats

Darrers elements modificats o afegits al OCW
Pràctica 1

Sessió introductòria i descriptiva tant de les eines que es faran servir, com del kit Arduino